Cryptocurrencies-ZECCHF-Zcash / Swiss Franc

ZECCHF Zcash / Swiss Franc

18.9086 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó undefined
Phạm vi hôm nay 18.6866 - 19.0220
Trong 52 Tuần 15.7888 - 47.1851
Lợi nhuận trong 1 năm -53.27%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC