CryptocurrenciesZcash / Swiss FrancZECCHF

ZECCHF

Zcash / Swiss Franc

54.0450 -1.9568 (-3.49%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
54.0450
B
55.9156

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.0018
Phạm vi hôm nay 52.8623 - 56.7523
Trong 52 Tuần 48.8254 - 283.7306
Lợi nhuận trong 1 năm-44.66%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC