CryptocurrenciesZcash / Japanese YenZECJPY

ZECJPY

Zcash / Japanese Yen

9100.52 100.00 (1.11%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng JPY Thị trường mở
Giao dịch
S
9100.52
B
9415.59
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$ZECJPY falls -8.5% today - trades at 25,400.04 Dịch
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
9100.52
100.00 (1.11%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Cryptoasset $ZECJPY gains over 8.8% Dịch
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
9100.52
100.00 (1.11%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ZECJPY jumps 18.9% today - trades at 29,124.37 Dịch
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
9100.52
100.00 (1.11%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ZECJPY jumps 8.1% today - trades at 25,198.51 Dịch
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
9100.52
100.00 (1.11%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
The cryptoasset $ZECJPY is down↓ -8.0% Dịch
ZECJPY
Zcash / Japanese Yen
9100.52
100.00 (1.11%)
Giao dịch