Stocks-BUCN.ZU-Bucher Industries AG

BUCN.ZU Bucher Industries AG

391.8113 7.1891 (1.87%)
Ceny podle Xignite, v CHF Trh se uzavřel
Investovat
Investovat