Termín „prodej cenných papírů“ zní celkem jasně. A jasné to je. Avšak v investičním světě to může mít dva různé významy. Na platformě eToro používáme dva odlišné pojmy, abychom zabránili záměně.

Uzavření obchodu

Na platformě eToro znamená uzavření obchodu nebo uzavření pozice, že ukončuji investici, kterou jsem předtím uskutečnil. Například máte jednu akcii akcií EasyJet, která se nyní obchoduje za 832 USD. Rozhodnete-li se uzavřít svou pozici, znamená to, že ukončujete svou investici do cenných papírů EasyJet a dostanete 832 USD zpět na účet. Jakmile pozici uzavřete, nevlastníte už podíl akcií EasyJet.

Na obrázku níže uvidíte, jak vypadá obrazovka, když se chystáte uzavřít obchod s akciemi EasyJet.

Naučte se uzavírat pozici

Uzavření obchodu se netýká pouze investic do cenných papírů. Je spojeno se všemi typy investic do finančních aktiv na platformě eToro. Uzavření obchodu je synonymem oblíbené frazeologie prodeje cenných papírů. Avšak prodej cenného papíru nebo jiného aktiva má na platformě eToro další význam, což si nyní vysvětlíme.

Prodej aktiva (neboli „krátký prodej“)

„Prodej“ finančního aktiva, někdy označovaný jako „krátký prodej“ nebo „krácení“, je něco jiného než „uzavření obchodu“.

Řekněme, že si chcete koupit akcie amazonu nebo jiné finanční aktivum na platformě eToro. Zde je obrazovka, kterou uvidíte:

V horní části obrazovky máte možnost KOUPIT (zelený kruh) nebo PRODAT (červený kruh) akcie. Můžete se ptát: Jak mohu prodat akcie, které nevlastním? Dobrá otázka.

Odpověď zní, že „prodej“ znamená „krátký prodej“. Znamená to, že otevíráte pozici s očekáváním, že hodnota akcií Amazonu klesne. Vaše pozice se nazývá smlouva o vyrovnání rozdílu neboli CFD, jak je vidět na obrázku (modrý obdélník). Zde vlastně neprodáváte aktivum, ale uzavíráte smlouvu s eToro, kde se vaše pozice „prodává“. V této smlouvě se dohodnete na podmínkách mezi vámi a eToro, že když hodnota aktiva klesne, získáte určitou částku peněz, naopak zvýší-li jeho hodnota, přijdete o určitou částku, to vše na základě investované částky. Více se o prodeji můžete dozvědět zde.

KOUPIT aktivum

Na obrázku výše je možnost PRODAT – o níž jsme mluvili – a také KOUPIT. Zde je „Nákup“ synonymem „dlouhé pozice“. Nákup je tím, co říká – nakupujete aktivum. Když například nakoupíte akcie Amazonu, řekli byste „jdu do dlouhé pozice do Amazonu.“ Znamená to, že otevíráte pozici s očekáváním, že hodnota akcií Amazonu poroste.

Shrnutí

Z tohoto blogu si můžeme odnést tři věci.

  1. „Uzavřením obchodu“ se rozumí ukončení investice. Laicky se říká „prodej“ cenného papíru nebo finančního aktiva.
  2. Prodej aktiva, což je synonymum „krátkého prodeje“, znamená uzavření smlouvy s makléřem nebo jednoduše investici s očekáváním, že hodnota aktiva klesne.
  3. Nákup aktiva označeného na platformě eToro „BUY“ znamená, že nakupujete aktivum, o němž věříte, že jeho hodnota poroste.

Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.