Co se týká obchodování na eToro nebo využívání funkcí sociálního obchodování, prosazujeme mezi všemi našimi uživateli odpovědné obchodování. Prostřednictvím naší „Politiky odpovědného obchodování“ žádáme obchodníky, aby se vyvarovali emocionálního rozhodování, které může mít za následek zbytečné ztráty.

Obzvláště začínající obchodníci často spoléhají na svůj instinkt, protože nemívají dostatek zkušeností s finančním obchodováním, aby mohli volit racionální a informovaná rozhodnutí.

Aby se obchodníci vyvarovali ukvapených rozhodnutí při obchodování online, eToro doporučuje ve shodě s místními finančními regulátory:

 • Maximální pákový efekt podle následujícího seznamu:
 1. 30:1 pro hlavní měnové páry;
 2. 20:1 pro ostatní měnové páry, zlato a hlavní indexy;
 3. 10:1 pro komodity kromě zlata a vedlejších akciových indexů;
 4. 5:1 pro individuální kapitálovou účast a další referenční hodnoty;
 5. 2:1 pro kryptoměny;
 • Na jeden obchod vydat nejvýše 20 % svého kapitálu
 • Na kopírování jednoho obchodníka nevyčleňovat více než 40 % ze svého celkového zůstatku

Klíčovými faktory inteligentního obchodování jsou nízký pákový efekt a diverzifikované portfolio, o čemž svědčí portfolia nejúspěšnějších obchodníků na eToro.

Následuje několik tipů na to, jak se stát odpovědnějším obchodníkem:

 1. Investujte pouze do toho, co znáte: Neřiďte se nahodilými radami ani instinktem. Pokud chcete investovat do konkrétní položky, obeznamte se s její historií a tendencemi (směry cenového vývoje).
 2. Podívejte se na své skóre rizikovosti: skóre rizikovosti je skvělým prostředkem k rozpoznání toho, zda jste odpovědným obchodníkem. Doporučujeme udržovat skóre rizikovosti na eToro do hodnoty 3.
 3. Upravujte si portfolio: Diverzifikujte si portfolio položkami napříč mnoha kategoriemi. Pokud nechcete portfolio často sledovat, volte obchodovací nástroje s nižší mírou zapojení, například Smart Portfolios nebo náš systém CopyTrader™.
 4. Kopírujte jiné odpovědné obchodníky: Při kopírování jiného obchodníka se podívejte na jeho skóre rizikovosti, historii obchodování a rozmanitost portfolia.

Lidská psychologie & Emocionální obchodování

Obchodníci na všech úrovních se mohou při obchodování příliš spoléhat na své emoce. To je chyba, protože strach, chamtivost a vzrušení mohou přispět ke špatným rozhodnutím. Vždy mějte obchodní plán a držte se ho, ať se děje cokoliv. Při tvorbě obchodního plánu se nechte inspirovat doporučeními ze sekce výše, přičemž věnujte pozornost zejména:

 1. Maximálnímu pákovému efektu
 2. Diverzifikaci portfolia
 3. Skóre rizikovosti a profilům ostatních obchodníků

Máte-li k odpovědnému obchodování jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím kdykoli naše středisko zákaznických služeb.