Pravidla odpovědného obchodování

Co se týká obchodování na eToro nebo využívání funkcí sociálního obchodování, prosazujeme mezi všemi našimi uživateli odpovědné obchodování. Prostřednictvím našich postupů odpovědného obchodování žádáme obchodníky, aby se vyvarovali emocionálního rozhodování, které může mít za následek zbytečné ztráty.

Obzvláště začínající obchodníci často spoléhají na svůj instinkt, protože nemívají mnoho zkušeností s finančním obchodováním, aby mohli volit racionální a informovaná rozhodnutí.

Následuje několik příkladů jak poznat, zda se řídíte instinktem:

  1. Maximální pákový efekt: Někomu, kdo nemá mnoho znalostí o devizovém trhu, se může zdát jako dobrý nápad začít obchodovat s co nejvyšší úrovní pákového efektu a tak maximalizovat své zisky. Ve skutečnosti však vystavuje svoji obchodní pozici maximálnímu riziku.
  2. Rozmanitost portfolia: K snižování rizikovosti je důležité své portfolio diverzifikovat. Někteří obchodníci se drží jedné kategorie obchodovaných položek nebo se zaměřují na devizové páry, které všechny vycházejí z jedné obchodované položky (například USD/GBP a USD/JPY), což je vystavuje zvýšenému riziku.
  3. Ignorování skóre rizikovosti: Při kopírování jiných obchodníků se někteří kopírovači zaměřují pouze na nedávné výnosy a ignorují skóre rizikovosti. Čím je skóre rizikovosti vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost obchodního nezdaru.

Postup odpovědného obchodování

Od vydání našeho postupu odpovědného obchodování jsme zaznamenali významné zlepšení výsledků obchodování online a životnosti obchodníků.

Aby se obchodníci vyvarovali ukvapených rozhodnutí při obchodování online, eToro doporučuje následující:

  1. Pákový efekt pro jakýkoliv daný obchod maximálně 1:50
  2. Na jeden obchod vydat nejvíce 20 % svého kapitálu
  3. Na kopírování jednoho obchodníka nevyčleňovat více než 40 % ze svého celkového zůstatku

Klíčovými faktory inteligentního obchodování jsou nízký pákový efekt a rozmanité portfolio, o čemž svědčí portfolia nejúspěšnějších obchodníků na platformě sociálního investování eToro.

Následuje několik tipů na to, jak se stát odpovědnějším obchodníkem:

  1. Investujte pouze do toho, co znáte: Neřiďte se nahodilými radami ani instinktem. Pokud chcete investovat do konkrétní položky, obeznamte se s její historií a tendencemi (směry cenového vývoje).
  2. Podívejte se na své skóre rizikovosti: skóre rizikovosti je skvělým prostředkem k rozpoznání toho, zda jste odpovědným obchodníkem. Doporučujeme udržovat skóre rizikovosti na eToro do hodnoty 3.
  3. Upravujte své portfolio: Diverzifikujte své portfolio položkami napříč mnoha kategoriemi. Pokud nechcete své portfolio často sledovat, volte obchodovací nástroje s nižší mírou zapojení, například CopyPortfolios™ nebo náš systém CopyTrader™.
  4. Kopírujte jiné odpovědné obchodníky: Při kopírování jiného obchodníka se podívejte na jeho skóre rizikovosti, historii obchodování a rozmanitost portfolia.