Obecné Upozornění Na Rizika

Toto oznámení obsahuje informace o rizicích spojených s investičními produkty, do kterých můžete investovat s využitím služeb poskytovaných subjekty společnosti eToro Group. eToro nabízí širokou škálu investičních služeb v souvislosti s mnoha produkty prostřednictvím svých regulovaných subjektů eToro (Europe) Ltd., akreditovaného a regulovaného úřadem Financial Conduct Authority (FCA), a eToro AUS Capital Limited, akreditovaného Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC).

Investiční produkty nabízené eToro zahrnují cenné papíry, burzovně obchodované fondy (ETF) a kryptoměny, v nichž získáváte vlastnictví podkladového aktiva. eToro navíc nabízí rozdílové smlouvy (CFD), které se často exponují v měnách, komoditách a indexech.

Veškeré transakce týkající se cenných papírů, ETF nebo kryptoměn, kde Vám eToro nabízí pákový efekt (který není v současné době dostupný pro kryptoměny) nebo umožňuje uzavírat krátkodobé transakce anebo některé transakce typu Copy Trading (včetně Smart Portfolios), budou považovány za transakce CFD.

eToro rovněž nabízí investorům možnost kupovat podkladové kryptoměny, cenné papíry nebo ETF (například KUPNÍ transakce s uvedenými aktivy s využitím páky 1), držet tato aktiva a následně je i prodávat. Všechny transakce týkající se kryptoměn podléhají Dodatku o obchodování s kryptoměnami („Cryptocurrencies Trading Addendum“).

Protože trhy s kryptoměnami jsou decentralizovány a nejsou regulovány našimi službami pro obchodování s kryptoměnami, tyto podmínky jsou definovány v Obchodním dodatku o obchodování s kryptoměnami jako neregulované služby, které nepodléhají žádnému specifickému evropskému regulačnímu rámci (včetně MIFID). Z toho vyplývá, že když zákazníci eToro (Europe) Ltd. využívají naši službu obchodování s kryptoměnami nebo také službu obchodování s kryptoměnami v rámci smlouvy na vyrovnání rozdílu CFD, nemohou využít ochran dostupných klientům využívajícím regulované investiční služby jako přístupu k Fondu investičních kompenzací pro zákazníky kyperských investičních firem a služeb finančního ombudsmana pro sporná rozhodnutí. Zákazníci eToro (Europe) Ltd. budou i nadále profitovat z pravidel stran nejlepšího plnění a klientových peněz a ochrany klientových aktiv. Zákazníci eToro (UK) Ltd. využívající pouze službu obchodování s kryptoměnami (a nikoliv službu obchodování s kryptoměnami v rámci smlouvy na vyrovnání rozdílu CFD) nebudou moci využít ochran poskytovaných klientům využívajícím regulované investiční služby jako například přístup ke Kompenzačnímu schématu finančních služeb (FSCS) a služeb finančního ombudsmana pro sporná rozhodnutí. Budeme se snažit umožnit vám těžit z pravidel týkajících se maximalizace plnění a zabezpečení klientových aktiv.

Všechny tyto produkty nesou velkou míru rizika a jsou vhodné jen pro některé investory. Toto oznámení obsahuje informace o rizicích spojených s těmito produkty, ale není možné postihnout všechna rizika a ani to, jak tato rizika ovlivňují vaši osobní situaci. Pokud jste na pochybách, vždy požádejte o radu odborníky. Je důležité, abyste se před začátkem obchodování na eToro plně seznámili se souvisejícími riziky a abyste měli dostatečné finanční zdroje na pokrytí těchto rizik a abyste své pozice důsledně monitorovali. Obchodování představuje riziko pro váš kapitál. Neměli byste investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit, avšak nemůžete přijít o více, než je výše kapitálu na vašem účtu.

ANIŽ BY TO ODPOROVALO ČEMUKOLIV VE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH A/NEBO V TOMTO VŠEOBECNÉM UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA, ZÍSKÁVAJÍ FRANCOUZŠTÍ OBČANÉ VLASTNÍ OCHRANU. TO ZNAMENÁ, ŽE NEZÁVISLE NA KOLÍSAVOSTI TRHU BUDE JEJICH MAXIMÁLNÍ ZTRÁTA S OHLEDEM NA KAŽDOU TRANSAKCI OMEZENA CELKOVOU ČÁSTKOU INVESTOVANOU DO TAKOVÉ TRANSAKCE, V SOULADU S OBČASNOU AKTUALIZACÍ TOHOTO UŽIVATELE.

CFD

CFD jsou smlouvy o vyrovnání rozdílu (z angl. Contract for Difference), což znamená, že nekupujete obchodovatelnou položku, ale smlouvu na vyrovnání rozdílu mezi počáteční a konečnou cenou obchodovatelné položky. Při obchodování s CFD většinou obchodujete s maržemi, což znamená, že musíte vložit pouze malé procento celkové hodnoty své pozice. Říká se tomu „pákový efekt“ a i nepatrné pohyby trhu mohou mít velký dopad na váš účet, a to negativní i pozitivní.

Pokud jsou pohyby trhu ve váš neprospěch, můžete utrpět ztrátu, která je celkově větší než hodnota financí investovaných do konkrétní pozice. Za všechny ztráty na účtu odpovídáte sami, a to do výše kapitálu na účtu.

Než se rozhodnete obchodovat s maržemi, měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň svých zkušeností a chuť riskovat. Naše CFD nejsou uvedeny v žádné směnné listině. Obchodování s CFD nese větší riziko než investování do burzovních produktů, jelikož není možné zaručit likviditu trhu a může být obtížnější zpeněžit existující pozici. Ceny a další podmínky stanovujeme my v souladu s naší povinností poskytovat co nejlepší plnění, jak je uvedeno v našich zásadách o plnění příkazů, jednat zodpovědně a v souladu s našimi Všeobecnými podmínkami.  Charakteristiky našich CFD se mohou výrazně lišit od skutečného odpovídajícího trhu nebo instrumentu. Vyčerpávající informace o všech našich CFD najdete na našich webových stránkách. Co se týče podnikatelských aktivit zahrnujících obchodovatelné položky, není naším cílem vydělávat na výsledcích podnikatelských aktivit klienta, jako je odprodej práv, převzetí firmy, fúze, distribuce akcií nebo konsolidace a otevřené nabídky. Snažíme se odrážet přístup, kterého se nám dostává nebo kterého by se nám dostalo, kdybychom se zajišťovali proti vám na základním trhu. Na základních trzích však neobchodujete, a proto s ohledem na naše CFD bude náš přístup k vám méně riskantní, než kdybyste odpovídající nástroj vlastnili.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 74% účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

CFD nejsou vhodné pro dlouhodobé investory. Pokud držíte CFD otevřené po dlouhou dobu, zvýší se související náklady (např. jednodenní poplatek) a mohlo by být pro vás výhodnější místo toho koupit odpovídající obchodovatelnou položku. Může dojít k náhlým výkyvům trhu, tzv. gappingu, který může způsobit dramatický pohyb ceny obchodovatelné položky. Ke gappingu může dojít při uzavření souvisejícího trhu, načež se může cena na souvisejícím trhu otevřít na výrazně jiné hodnotě, která je pro vás méně výhodná.

Vždy, když máte otevřené pozice, se musíte ujistit, že váš účet odpovídá našim požadavkům na marže, které se mohou čas od času měnit. A proto, když se cena pohne směrem ve váš neprospěch nebo když změníme naše požadavky, budete nám muset v krátké době potenciálně poskytnout výrazně více financí na splnění požadavků na marži, abyste mohli nechat pozice otevřené. Pokud to neuděláte, budeme mít právo uzavřít jednu, více nebo všechny vaše pozice a vy sami ponesete odpovědnost za případné následné ztráty.

Posouzení vhodnosti

Před otevřením účtu máme povinnost ověřit, zda jsou pro vás zvolené produkty, popř. služby vhodné, a na základě vámi poskytnutých informací vás upozornit, pokud některé produkty či služby pro vás vhodné nejsou. Pokud si u nás otevřete účet, potvrzujete tím, že jste si vědomi daných rizik.

Monitorování pozice

Jelikož za svůj účet plně zodpovídáte, měli byste si být jistí, že jste schopni pozice na svém účtu neustále sledovat. Za monitorování pozic na vašem účtu neneseme žádnou odpovědnost.

Provedení

Přestože je obchodovací platforma eToro automatizovaná a poskytujeme to nejlepší dostupné plnění, je možné, že došlo ke změně tržní ceny v době mezi zadáním příkazu a jeho provedením. Z toho důvodu vám nemůžeme zaručit, že požadovaná cena bude stejná jako cena v době provedení příkazu – cena, kterou získáte, může být ve váš prospěch nebo neprospěch.

K omezení ztrát doporučujeme zvolit limity „stop loss“. Tyto limity uzavřou pozici automaticky, jakmile dosáhne vámi nastaveného cenového limitu. Existují ovšem situace, ve kterých není limit „stop loss“ plně efektivní, např. při rychlém pohybu cen nebo při uzavření trhu.

Navíc zde existují rizika související s použitím internetového uzavírání obchodů a obchodovacích systémů, včetně, ale ne výhradně, selhání softwaru a hardwaru nebo ztráty internetového připojení.

Copy Trading

eToro nabízí funkce sociálního obchodování. Pokud se rozhodnete kopírovat konkrétního obchodníka nebo obchodníky, popř. postupovat podle určité strategie, musíte zvážit celou svou finanční situaci včetně finančních závazků. Také si musíte uvědomit, že používání funkcí sociálního obchodování je vysoce spekulativní a že byste mohli utrpět výrazné ztráty přesahující částku použitou ke kopírování obchodníka nebo obchodníků. Rizika spojená se sociálním obchodováním zahrnují mimo jiné automatické provedení obchodů, kdy k otevření a uzavření obchodů na vašem účtu dojde bez ručního zásahu.

Více si o rizicích copytradingu můžete přečíst zde.

Kryptoměny

 • Obchodní rizika
  • Protože trhy s kryptoměnami jsou decentralizovány a nejsou regulovány, naše služby pro obchodování s kryptoměnami jsou neregulovanými službami, které nepodléhají žádnému specifickému evropskému regulačnímu rámci (včetně MIFID). To znamená, že zde není žádná centrální banka, která by zavedla nápravná opatření na ochranu hodnoty kryptoměn v krizi nebo vydala více měny. Z toho vyplývá, že když zákazníci eToro (Europe) Ltd. využívají naši službu obchodování s kryptoměnami nebo také službu obchodování s kryptoměnami v rámci smlouvy na vyrovnání rozdílu CFD, nemohou využít ochran dostupných klientům využívajícím regulované investiční služby jako přístupu k Fondu investičních kompenzací pro zákazníky kyperských investičních firem a služeb finančního ombudsmana pro sporná rozhodnutí. Zákazníci eToro (Europe) Ltd. budou i nadále profitovat z pravidel stran nejlepšího plnění a klientových peněz a ochrany klientových aktiv.

Zákazníci eToro (UK) Ltd. využívající pouze službu obchodování s kryptoměnami (a nikoliv službu obchodování s kryptoměnami v rámci smlouvy na vyrovnání rozdílu CFD) nebudou moci využít ochran poskytovaných klientům využívajícím regulované investiční služby jako například přístup ke Kompenzačnímu schématu finančních služeb (FSCS) a služeb finančního ombudsmana pro sporná rozhodnutí. Budeme se snažit umožnit vám těžit z pravidel týkajících se maximalizace plnění a zabezpečení klientových aktiv.

 • TRHY S KRYPTOMĚNAMI JSOU DETERMINOVÁNY POUZE POŽADAVKEM A DODÁNÍM. Trh s kryptoměnami je dynamickým prostředím a související ceny jsou často velmi nepředvídatelné a kolísavé. Ocenění kryptoměny obvykle není transparentní, je vysoce spekulativní a citlivě reaguje na tržní manipulaci. V případě nejhoršího scénáře může být produkt prohlášen za bezcenný.
 • Je důležité rozlišovat mezi orientačními cenami, které jsou zobrazeny na grafech, a obchodovatelnými cenami, které jsou zobrazeny na naší obchodovací platformě. Orientační ceny pouze naznačují situaci na trhu. Jelikož jsou trhy s kryptoměnami decentralizované, znamená to, že zde chybí jediná ústřední burza, na které by se uskutečňovaly všechny transakce, a každý tvůrce trhu může nabízet mírně odlišné ceny. Proto veškeré ceny zobrazené v grafu zveřejněné námi nebo třetí stranou odráží pouze „orientační“, nikoli nezbytně skutečné „obchodovatelné“ ceny, za které je možné obchody uskutečnit.
 • Obchodování s kryptoměnou je náchylné ke zneužívání za účelem ilegálních aktivit díky anonymitě transakcí a investoři mohou být zpětně postiženi, když budou právně-donucovací orgány vyšetřovat podezření z ilegálních aktivit.
 • Z TOHO DŮVODU BY MĚLY BÝT KRYPTOMĚNY POVAŽOVÁNY ZA EXTRÉMNĚ RIZIKOVÁ AKTIVA A NIKDY BYSTE NEMĚLI INVESTOVAT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, O KTERÉ SI NEMŮŽETE DOVOLIT PŘIJÍT. Z předešle zmíněného vyplývá, že kryptoměny nejsou vhodné pro každého investora. Neměli byste se zabývat těmito produkty bez potřebných znalostí a expertíz, aniž byste rozuměli charakteru těchto produktů a riziku, kterému se vystavujete. Také byste se měli nejdříve přesvědčit, že daný produkt je pro vás vhodný s ohledem na vaši situaci a finanční pozici. Naše služby navíc nemohou být považovány za bezpečnou investici, spíše za investici s přirozeným vysokým stupněm rizika ztráty, které je s nimi spojeno. K internetovým nabídkám navíc přidáváme vlastní spready, čímž je obchodování na našich webových stránkách ještě kolísavější.
 • Riziko ztráty při obchodování s kryptoměnami může být zcela zásadní. Proto byste měli důkladně uvážit, zda je pro vás takovéto obchodování vhodné s ohledem na vaši situaci a finanční zdroje. Měli byste si být vědomi, že můžete utrpět úplnou ztrátu fondů na svém účtu. Pohne-li se trh proti vaší pozici, můžeme vás vyzvat, abyste vložili solidní částku do doplňkových vedlejších fondů, stručně řečeno proto, abyste si udrželi svou pozici. Pokud nevložíte požadované finanční prostředky v požadované lhůtě, vaše pozice může být uzavřena se ztrátou a vy sami budete zodpovědni za veškerý deficit, který tím vznikne na vašem účtu.
 • eToro v současnosti umožňuje obchodování s kryptoměnami o víkendu a vyhrazuje si právo neumožnit to. Pokud se eToro rozhodne učinit tento krok, obchodování s kryptoměnami bude povoleno pouze od pondělí do pátku. Pokud mohou být kryptoměny směňovány i o víkendech, může dojít k výraznému rozdílu mezi pátečním uzavřením a nedělním otevřením. Všechny tyto faktory mohou způsobit, že buďto nezkompletujete svou objednávku během určitého obchodního dne nebo ji zkompletujete za výrazně nepříznivější cenu.
 • Za některých tržních podmínek může být obtížné nebo nemožné uzavřít pozici. K tomu může dojít například tehdy, když trh dosáhne denního limitu cenové fluktuace („limit move“), pokud je na trhu dostatečná likvidita.
 • Určitá kryptoaktiva mohou zahrnovat další nebo specifická rizika.
 • Nově vydaná kryptoaktiva mohou zahrnovat další rizika, která musíte zvážit. Omezená likvidita nebo obtížné obchodování s aktivem po nákupu. To znamená, že ceny mohou být volatilní, rychle růst nebo klesat, likvidita může být omezená, a to vše v závislosti na nabídce a poptávce. Platforma eToro nemůže tyto externí faktory kontrolovat.
 • Rizika blockchainu. Blockchain (bločenka) je nezávislou veřejnou sítí peer-to peer a není žádným způsobem a žádným postupem kontrolována ze strany eToro, eToro nezodpovídá za žádné selhání a/nebo chybu a/nebo narušení, k němuž může dojít v blockchainu nebo ve kterékoliv z dalších sítí, v nichž jsou vydávány a/nebo obchodovány kryptoměny. Budete závislým subjektem jakékoliv změny a/nebo doplnění systému blockchainu a budete podrobeni jakémukoliv zákonu, který může být aplikován na blockchain. Neposkytujeme zastoupení nebo záruku jakéhokoliv druhu, výslovnou ani předpokládanou, zákonnou ani jinou, které by se týkaly fungování blockchainu nebo jakéhokoliv narušení bezpečnosti blockchainu.
 • Provoz kryptoměnových protokolů. eToro nevlastní ani neřídí příslušné softwarové protokoly, kterými se řídí správa kryptoměn obchodovatelných na naší platformě. Obecně řečeno jsou související protokoly otevřeným zdrojem a kdokoli je může používat, kopírovat, měnit a distribuovat. eToro nenese odpovědnost za provoz souvisejících protokolů a eToro neručí za jejich funkčnost, bezpečnost a dostupnost. Související protokoly podléhají náhlým změnám v provozních pravidlech (tzv. forks), které mohou výrazně ovlivnit hodnotu, funkci, popř. dokonce název kryptoměny, které má eToro v držení ve váš prospěch. V případě forku může eToro dočasně pozastavit své operace (i bez předchozího upozornění) a eToro může a) provést konfiguraci nebo rekonfiguraci svých systémů nebo b) rozhodnout zcela nepodporovat (nebo přestat podporovat) změněné (forkované) protokoly. eToro může, ale nemá povinnost upravit váš účet s ohledem na fork podle okolností jednotlivých událostí přiřaditelných k jakékoli konkrétní kryptoměně, kterou držíte.
 • Rizika třetích stran. Můžeme se rozhodnout uskutečnit jakoukoliv objednávku a/nebo držet jakékoliv nekryté bankovky a kryptoměny prostřednictvím třetích stran. Tyto třetí strany nejsou bankovními domy, které drží své nekryté bankovky/svou virtuální měnu jako depozitní vklad. Pokud takováto třetí strana přijde o nějaké peníze, zkrachuje nebo odejde z obchodování, neexistuje žádná specifická právní ochrana, která by pokryla vaše ztráty vzniklé z jakýchkoliv fondů, které držíte společně s touto třetí stranou, i když je tato strana registrována u národního správního orgánu. V závislosti na struktuře a bezpečnosti digitální peněženky, některé mohou být zranitelné vůči hackerským útokům končícím krádeží virtuální měny nebo ztrátou zákazníkových aktiv. Společnost eToro nezodpovídá za ztráty způsobené takovýmito třetími stranami.
 • Stažení a/nebo nepodporované kryptoměny: Pokud v kterémkoli okamžiku dojde ke stažení kryptoměn, které jsou součástí vašeho příkazu, nebo již z jakýchkoli důvodů dále nepodporujeme obchodování s těmito kryptoměnami, bude daný příkaz okamžitě uzavřen. Pokud eToro získá informaci, že kryptoměna v držení na vašem účtu bude pravděpodobně stažena, odstraněna nebo zrušena z kterékoli burzy (z některých nebo ze všech), a eToro se domnívá, že nebude moci s těmito kryptoměnami obchodovat, eToro se bude snažit vaším jménem tyto kryptoměny prodat v daném čase, za danou cenu a způsobem dle svého uvážení.

Automatické obchodování a internetová rizika

Při obchodování přes naše webové stránky a/nebo aplikace může dojít k systémovým chybám. Měli byste si být vědomi rizik plynoucích ze systémového selhání, jež může vést k opoždění nebo neuskutečnění vašeho příkazu.

Vezměte na vědomí, že zde existují rizika spojená s používáním systému obchodování na internetu včetně, ale ne pouze, selhání hardware, software a internetového spojení, rizika zavedení záměrně zlomyslného software, rizika, že třetí strana může získat neoprávněný přístup k informacím a/nebo aktivům (včetně vašich kryptoměn) uloženým ve vašem zastoupení, rizika kyberútoku, selhání sítě kryptoměny (jako například blockchainu), napadení počítačovými viry, selhání komunikace, riziko narušení, chyb, zkreslení nebo zpoždění, které se může dostavit při obchodování prostřednictvím služeb, ať už způsobeným jakkoliv, spywaru, scarewaru, trojských koní, červů nebo dalšího malwaru, které mohou ovlivnit váš počítač nebo další zařízení, nebo jakéhokoliv phishingu, spoofingu nebo jiného útoku. Také byste si měli být vědomi, že SMS a e-mailové služby jsou citlivé na útoky typu spoofing a phishing a při prohlížení zpráv byste si měli dát pozor na zprávy jen předstírající, že pocházejí od eToro.

Poplatky a náklady

Naše poplatky a náklady jsou uvedeny na webových stránkách etoro.com v části „Poplatky“. Prostudujte si prosím všechny náklady a poplatky, které se na vás vztahují, protože budou mít vliv na vaši ziskovost.

Informace

Veškeré názory, novinky, průzkumy, analýzy, ceny a další informace obsažené na těchto webových stránkách jsou zamýšlené jako všeobecný tržní komentář a nepředstavují investiční poradenství. eToro nenese odpovědnost za ztráty plynoucí z investice za základě poskytnutých doporučení, předpovědí a jiných informací.

Výsledky v minulosti

Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem výsledků budoucích. Hodnota investice může jít dolů i nahoru.

Měnové riziko

Váš účet u eToro je vedený v USD, což se může lišit od měny vašeho vkladu, a proto byste si měli uvědomovat fluktuaci měn. Přečtěte si také článek na blogu eToro, který se zabývá dopadem kolísání měny na zisky a ztráty.

Rizika speciálních akvizičních společností (SPAC)

Investování do SPAC nese jiná investiční rizika než u ostatních cenných papírů na eToro. Na rozdíl od jiných kótovaných společností jsou SPAC při veřejném obchodování fiktivními společnostmi, a proto nemají související provozní činnosti. To znamená, že se při realizaci investice spoléháte na správce SPAC. Neexistuje žádná záruka, že SPAC nebudou spravovat osoby a firmy, které k tomu nejsou způsobilé nebo kvalifikované. Měli byste si přečíst prospekt o IPO SPAC a všechny zprávy nebo jiné dokumenty s klíčovými informacemi, které byly uloženy nebo zveřejněny, abyste pochopili podmínky vašich investic a ekonomické zájmy a motivace SPAC, do které investujete. SPAC, které neprovedou akvizici v určité lhůtě, budou navíc zlikvidovány. Z toho vyplývá riziko, že nebudete moci získat zpět část nebo všechny peníze, které jste přímo investovali do SPAC. Likvidace SPAC tedy pravděpodobně znehodnotí všechny cenné papíry držené v bezcenné SPAC. Pro více informací o konkrétních rizicích investování do SPAC prosím klikněte zde.

 

Rizika obchodování v prodloužených hodinách

Během prodloužených hodin se obecně obchoduje v menším objemu. V důsledku toho mohou být cenové pohyby volatilnější a méně odrážet širší náladu na trhu. Obchodníci se mohou setkat s následujícím:

 • Nižší likvidita: V průběhu prodloužených hodin je obvykle méně kupujících a prodávajících, což může mít za následek menší objem obchodů a větší spready mezi nabídkou a poptávkou. To může ztížit realizaci obchodů za žádoucí ceny.
 • Vyšší volatilita: Nižší likvidita může také vést k větší volatilitě cen, s potenciálně rychlými a výraznými cenovými pohyby.
 • Zvýšená konkurence: Obchodníci v prodloužených hodinách mohou soupeřit s profesionálními obchodníky a institucionálními investory, kteří mají přístup k větším zdrojům.
 • Riziko změny cen: Ceny cenných papírů obchodovaných v prodloužených hodinách nemusí odrážet ceny na konci běžné obchodní doby, ani při otevření následující den ráno. V důsledku toho můžete při zapojení do obchodování v prodloužených hodinách obdržet nižší cenu než v běžných obchodních hodinách.
 • Riziko oznámení novinek: Obvykle emitenti zveřejňují zprávy, které mohou ovlivnit cenu jejich cenných papírů po skončení pravidelných obchodních hodin. Stejně tak jsou důležité finanční informace často oznamovány mimo běžné obchodní hodiny. Při obchodování v prodloužených hodinách může k těmto oznámením dojít během obchodování a v kombinaci s nižší likviditou a vyšší volatilitou mohou způsobit přehnaný a neudržitelný vliv na cenu cenného papíru.
 • Riziko širších spreadů: Spread označuje rozdíl mezi cenou, za kterou lze cenný papír koupit, a cenou, za kterou jej lze prodat. Nižší likvidita a vyšší volatilita při obchodování v prodloužených hodinách mohou mít za následek širší než běžné spready u konkrétního cenného papíru.