Vysvětlení systémů kopírování eToro

Platforma eToro je jedinečná ve světě obchodování online díky svým sociálním funkcím. Jak systém CopyTrader™, tak také investiční strategie Smart Portfolios se opírají o uživatelskou základnu eToro, která čítá přes 20 milionů uživatelů ze 140 zemí, a jsou určeny k hledání nových způsobů vytváření zisku.

Jak funguje CopyTrader?

Systém CopyTrader je jedním z hlavních důvodů, proč je naše platforma považována za jednoho z vůdců fintech revoluce. Základní myšlenka nástroje CopyTrader je poměrně jednoduchá: zvolíte si obchodníky, které chcete kopírovat, rozhodnete se, jakou částku chcete investovat, a pak jediným kliknutím začnete automaticky kopírovat vše, co dělají, a to v reálném čase.

Kromě základního konceptu kopírování obchodů je v systému celá řada dalších prvků.

Než se do toho pustíme, podíváme se na některé pojmy:

 • „Kopírovaný obchodník“ je obchodník, do kterého investujete (kopírujete ho).
 • „Kopírující“ je uživatel, který kopíruje činnost kopírovaných obchodníků (vy).

Zde je několik důležitých bodů, které byste měli zvážit před zahájením kopírování:

 • Minimální částka, kterou můžete investovat do obchodníka, je 200 USD.
 • Maximální množství obchodníků, které můžete kopírovat v jednom okamžiku, je 100.
 • Maximální částka, kterou můžete investovat do jednoho obchodníka, je 2 000 000 USD.
 • Minimální částka pro každou kopírovanou pozici je 1 USD. Pozice, které nesplňují minimální částku, nebudou otevřeny.

Automatická realokace CopyTrader

Náš model automatické realokace při kopírování je navržen tak, aby udržoval rovnováhu mezi vaším portfoliem a portfoliem kopírovaného uživatele. Když kopírovaný uživatel provede změny ve svém portfoliu, promítnou se tyto změny i do vašeho zkopírovaného portfolia.

Tato funkce automatizuje proces úpravy portfolia tak, aby odráželo změny v investicích kopírovaného obchodníka, a zajišťuje tak efektivitu, řízení rizik a zjednodušené investování, zejména v rychle se měnících tržních podmínkách. Proces realokace se aktivuje za určitých podmínek:

 • Mezi akce, které spustí realokaci patří spuštění nového kopírování, přidání nebo výběr prostředků a obnovení pozastaveného kopírování, aby bylo zajištěno, že vaše portfolio odpovídá aktuálnímu portfoliu a strategiím kopírovaného investora.
 • Výběry kopírovaného investora vyvolávají okamžitou realokaci vašeho copy portfolia. Naopak jeho vklady spustí realokaci za 48 hodin, což vám dá příležitost odpovídajícím způsobem vložit prostředky (pokud se tak rozhodnete).

Vezměte prosím na vědomí, že během realokace je vkládání nebo výběr prostředků, uzavírání jednotlivých pozic nebo pozastavení aktivního copy portfolia omezeno, aby bylo možné zachytit nejnovější rozložení aktiv v kopírovaném portfoliu.

 • Po dokončení alokace budete informováni prostřednictvím oznámení v aplikaci.
 • Proces je obvykle dokončen do 2 pracovních dnů, poté můžete pokračovat v obvyklé správě svého copy portfolia.
 • Propojení s kopírovaným můžete ukončit kdykoli.

Zahájení nového kopírování

Když otevřete novou kopírovanou investici, otevře se podle aktuálního procenta aktiv v portfoliu kopírovaného obchodníka. Alokace portfolia mezi vaším portfoliem a portfoliem kopírovaného obchodníka bude vždy stejná.

 1. Kopírovaná investice bude od okamžiku zahájení kopírování kopírovaného obchodníka odrážet jeho aktuální pozice a budoucí akce včetně změn příkazů SL, TP a uzavření obchodu. Pokud kopírovaný obchodník rozšíří svůj SL přidáním dalších prostředků do pozice, váš SL se náležitě upraví. Výše vaší pozice však zůstane stejná, jako její počáteční výše.
 2. Konkrétní zkopírovaný obchod můžete uzavřít, aniž byste museli zrušit kopírování obchodníka.
 3. Pokud kopírovaný obchodník otevře pozici na trzích, které jsou v době kopírování zavřené (například při přestávce na trhu), systém otevře pro kopírujícího obchodníka tržní příkaz. Jakmile je trh otevřen, pokyn se realizuje za první tržní sazbu.
 4. Pokud chcete zobrazit všechny obchody zkopírované od jednoho obchodníka, přejděte do svého portfolia a klikněte na jméno kopírovaného obchodníka.

Prosím, pamatujte: Všechny obchody se na vašem účtu otevřou ve stejný okamžik. Uvidíte je s mírnou ztrátou, která odráží spread mezi nákupní a prodejní cenou, abyste v reálném čase viděli prostředky, které obdržíte, pokud obchod uzavřete. U nových obchodů se jako základ pro poměry kopírovaných obchodů použije realizovaný vlastní kapitál (zůstatek + investované prostředky). Například obchod otevřený s 10 % realizovaného kapitálu kopírovaného obchodníka otevře obchod na vašem kopírovacím účtu s 10 % realizovaného kapitálu v kopírovacím vztahu.

**Tyto podmínky se mohou kdykoli změnit podle uvážení společnosti eToro.

Zastavení ztrát z kopírování (CSL)

CSL je funkce, která vám umožňuje efektivně řídit vaše copy investice a Smart Portfolio tím, že umožňuje řízení rizik v každém kopírovacím vztahu na základě hodnot zisku/ztráty v reálném čase. Jedná se v podstatě o automatizovaný systém řízení rizik, který vám umožňuje nastavit pravidla řízení pro celý vztah kopírování, a to v dolarových hodnotách.

Ve výchozím nastavení systém automaticky nastaví CSL na 40 % celkové investované hodnoty kopie pro každý kopírovací vztah. Proto nyní budete moci předpokládat, že když se hodnota kopie sníží o 40 %, spustí se CSL a ukončí tento kopírovací vztah, čímž se zbývající prostředky vrátí do vašeho zůstatku. Rozsah, ve kterém můžete ručně nastavit CSL, se pohybuje od 5 % do 95 %. Hodnota 5 % je opravdu „záchranná síť“, která se spustí až tehdy, když jsou téměř všechny peníze v daném kopírovacím vztahu pryč.
Např: Obchodník A je kopírován obchodníkem B s 1 000 USD. CSL je nastaveno na 60 % vlastního kapitálu, který se má vrátit na účet, což je v tomto případě 600 USD. Jakmile se aktuální vlastní kapitál včetně zisku/ztráty ze všech obchodů sníží na 600 USD, celý kopírovací vztah se ukončí a zbývající prostředky (60 % původní částky pro kopírování) se vrátí do zůstatku obchodníka B.

Co se tedy stane, když dojde k aktivaci CSL?

Pokud váš kopírovací vztah vykazuje nerealizované ztráty ve výši 40 % přidělených prostředků, dojde k aktivaci CSL a všechny pozice v tomto vztahu se uzavřou. Karta historie na platformě obsahuje sloupec „Zavřeno“. Uzavřené obchody budou v tomto sloupci označeny jako „CSL“.

Hodnotu CSL lze můžete používat jako pojistku a nastavit na hodnotu minimálně 5 % a maximálně 95 %. Vezměte prosím na vědomí, že systém vám neumožní snížit CSL na hodnotu, která by byla tak malá, že by mohla vyvolat okamžité uzavření CopyTrader vztahu.

Například: Řekněme, že kopírujete obchodníka s 1 000 USD a aktuálně proděláváte 300 USD, zatímco vaše hodnota CSL je 60 %, a chcete hodnotu CSL upravit. Nebudete ji moci nastavit na hodnotu 70 % (v tomto případě 300 USD) nebo nižší, protože by to vyvolalo okamžité uzavření propojení v CopyTrader a všech jeho obchodů. V tomto případě by maximální hodnota CSL, kterou můžete nastavit, byla 65 %.

Mějte na paměti, že hodnota CSL se změní, pokud změníte částku pro kopírování. Vložení nebo výběr prostředků kopírovaným obchodníkem spustí přepočet hodnoty CSL jako procenta z nové částky pro kopírování.

Řekněme, že například kopírujete obchodníka s částkou 1 000 USD. Vaše investice do tohoto obchodníka ztratila 900 USD ze své hodnoty, ale vy stále věříte v tento kopírovací vztah. Když tomuto obchodníkovi přidělíte dalších 1 000 USD, hodnota CSL bude aktualizována a vypočtena z nové celkové částky 2 000 USD přidělené na kopírování tohoto obchodníka. Nezapomeňte, že hodnotu CSL můžete kdykoli aktualizovat.

SL kopírovaných obchodů

CSL bylo zavedeno proto, aby omezilo vaši celkovou expozici vůči jednomu obchodníkovi. Protože vaše kopírované obchody jsou chráněny CSL, můžeme umožnit větší flexibilitu, pokud jde o jejich Stop Lossy (SL).

U běžných obchodů se při každém zvýšení SL přidají k obchodu prostředky ze zůstatku na účtu, které představují dodatečné prostředky potřebné k podpoře obchodu.

U zkopírovaných obchodů, kdykoli kopírovaný obchodník rozšíří svůj SL, nejsou z celkové kopírované částky odečteny žádné dodatečné prostředky. Proto může jakýkoli obchod jít o 200 %, dokonce i o 300 % do ztráty, což mu dává flexibilitu k potenciálnímu vyrovnání ztrát, aniž by byl uzavřen SL, a zároveň ponechává v kopírované částce dostatečný zůstatek na pokrytí dalších obchodů. Pokud však kopírovaný obchodník dosáhne vámi nastaveného CSL, pokud jde o celkovou nerealizovanou ztrátu, celý vztah kopírování bude ukončen.

Tento rozdíl vytváří několik nesrovnalostí mezi zkopírovanými obchody a původními obchody:

Do kopírovaných obchodů nepřidáváme finanční prostředky. Proto může být procento dostupného zůstatku pro kopírování větší než zůstatek kopírovaného obchodníka.

Zisk/ztráta zkopírovaného obchodu se počítá podle původní částky investované do obchodu.

Pozastavení nebo obnovení kopírování

Pozastavení kopírování je funkce, která umožňuje zastavit kopírování obchodníka, aniž by došlo k uzavření všech aktuálně otevřených pozic.

 • „Pozastavení kopírování“ lze aktivovat na stránce vašeho portfolia na eToro kliknutím na tlačítko nastavení a „Pozastavit kopírování“.
 • Po aktivaci funkce „Pozastavit kopírování“ nebudou v rámci daného vztahu kopírování otevřeny žádné nové obchody. Všechny aktuálně otevřené obchody však budou stále kopírovat SL/TP a zavírací akce kopírovaného obchodníka.
 • Vztah kopírování můžete kdykoli obnovit tak, že přejdete na stránku portfolia a kliknete na „Obnovit kopírování“.

Ukončení kopírování

Pokud chcete kopírování investora zcela ukončit, zvolte v nabídce nastavení kopírování možnost „Ukončit kopírování“. Budete mít dvě možnosti, jak postupovat:

 • „Prodat vše“, čímž se kopírování zcela ukončí.,
 • „Ponechat vše“, čímž se všechny zkopírované pozice převedou do vašeho vlastního portfolia, kde je můžete spravovat nezávisle na kopírovaném obchodníkovi.
 • Můžete si vybrat, zda chcete uzavřít konkrétní kopírovanou pozici, aniž byste ukončili vztah kopírování. Prostředky z této pozice budou připsány zpět do vašich prostředků pro kopírování.

Přidání nebo odebrání prostředků

Svou investici do kopírování můžete kdykoli navýšit přidělením dodatečných prostředků, které budou v rámci vašeho portfolia proporcionálně upraveny. Stejně tak máte možnost vybrat neinvestované peněžní prostředky a přesunout je zpět do vašeho obecného zůstatku. Mějte na paměti, že vybírat lze pouze neinvestované prostředky.

Jak fungují Smart Portfolios?

Smart Portfolios společnosti eToro jsou tématickými investičními nástroji určenými k poskytování dlouhodobé dvouciferné návratnosti. Každé Smart Portfolio slučuje různé položky nebo skupinu obchodníků a je neustále optimalizováno algoritmy strojového učení.

Obecné informace o CopyPortfoliu:

 • Minimální investiční částka činí pouhých 500 USD.
 • Výchozí nastavení Stop Loss pro Smart Portfolio je 10 %.
 • Alokace pro vážení jednotlivého Smart Portfolio se může časem změnit.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios jsou tématickým investičním nástrojem, který vyvinula společnost eToro, a slučují různé investiční položky do jediného portfolia na základě stanovené tržní strategie nebo zaměření na určitý tržní segment. Finanční odborníci společnosti eToro stanoví složení každého Smart Portfolio ve spojení s algoritmem strojového učení, který má za úkol snižovat rizika a zvyšovat zisk.

Například BigTech Smart Portfolio slučuje významné společnosti z jednotlivých technologických sektorů a nabízí tak investování do tohoto odvětví jako celku.

Top Trader Smart Portfolios

Top Trader Smart Portfolio se opírají o nástroj CopyTraders a slučují úspěšné obchodníky do různých portfolií. Podobně jako u Market Smart Portfolios vybírá obchodníky investiční komise společnosti eToro a důmyslný algoritmus, který hledá určité obchodovací vlastnosti optimalizované na zisk.

Například Smart Portfolio  GainersQtr slučuje investory, kteří vykazují trvalou návratnost a u kterých je pravděpodobné v příštím čtvrtletí dosažení zisku na základě předem zadaných parametrů, které zohledňuje predefinované parametry algoritmu Smart Portfolio. Složení Smart Portfolio se pravidelně aktualizuje k udržení nízkých rizik a zvýšení pravděpodobnosti zisku.

Další informace o Smart Portfolios lze najít na stránce Smart Portfolios.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět našim systémům Copy. Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit přes nástěnku @CustomerService na eToro nebo použijte stránku nápovědy.