Stocks-DDD-3D Systems Corp.

DDD 3D Systems Corp.

4.77 0 (0%)
Trh se uzavřelZdržení NASDAQ při tvorbě cen, v USD
Obchodujte
Obchodujte

FINANČNÍ SHRNUTÍ

Za fiskální rok končící 31/12/2022: obrat společnosti 3D Systems Corp. se decreased o 12.61% a činil 538.03M. Čistý výnos decreased o 138.18% na -122.95M. Čistá aktiva se decreased o 10.76% na 751.71M a EPS se decreased z 2.55 na -0.96.
DDD– poměry investora
VýsledovkaRozvahaStav finančních toků
Čtvrtletně
Hrubé rozpětí
40.93%
Čistá zisková marže
-2.11%
Provozní rozpětí
-18.41%
Návratnost investic
-6.86%