StocksElekta AB Ser. BEKTAB.ST

EKTAB.ST

Elekta AB Ser. B

72.57 0.07 (0.10%)
Ceny podle Xignite, v SEK Otevřený trh
Obchodovat
S
72.57
B
72.79
Top
VolatilityAlerts
Free fall: $EKTAB.ST (Elekta AB Ser. B) plummets 5.0% Přeložit
EKTAB.ST
Elekta AB Ser. B
72.57
0.07 (0.10%)
Obchodovat
VolatilityAlerts
$EKTAB.ST (Elekta AB Ser. B) shares up over 5.9% Přeložit
EKTAB.ST
Elekta AB Ser. B
72.57
0.07 (0.10%)
Obchodovat
VolatilityAlerts
Free fall: $EKTAB.ST (Elekta AB Ser. B) plummets 5.0% Přeložit
EKTAB.ST
Elekta AB Ser. B
72.57
0.07 (0.10%)
Obchodovat
VolatilityAlerts
$EKTAB.ST (Elekta AB Ser. B) share gains as it rises over 5.7% Přeložit
EKTAB.ST
Elekta AB Ser. B
72.57
0.07 (0.10%)
Obchodovat
VolatilityAlerts
$EKTAB.ST (Elekta AB Ser. B) share gains as it rises over 5.1% Přeložit
EKTAB.ST
Elekta AB Ser. B
72.57
0.07 (0.10%)
Obchodovat