StocksFresnilloFRES.L

FRES.L

Fresnillo

884.00 15.38 (1.77%)
Ceny podle Xignite, v GBX