StocksInternational Flavors & FragraIFF

IFF

International Flavors & Fragra

127.96 -4.20 (-3.18%)
Zdržení NASDAQ při tvorbě cen, v USD Trh se uzavřel
Obchodovat
S
127.83
B
128.21