StocksInditexITX.MC

ITX.MC

Inditex

28.41 -0.10 (-0.35%)
Ceny podle Xignite, v EUR Trh se uzavřel
Obchodovat
S
28.38
B
28.46