Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

0 0 (0%)
Trh se uzavřelZdržení NASDAQ při tvorbě cen, v USD
Obchodujte

FINANČNÍ SHRNUTÍ

VýsledovkaRozvahaStav finančních toků
Čtvrtletně
Hrubé rozpětí
Čistá zisková marže
Provozní rozpětí
Návratnost investic