Stocks-W-Wayfair Inc.

W Wayfair Inc.

0 0 (0%)
Trh se uzavřelZdržení NASDAQ při tvorbě cen, v USD
Obchodujte

FINANČNÍ SHRNUTÍ

Za fiskální rok končící 31/12/2022: obrat společnosti Wayfair Inc. se decreased o 10.87% a činil 12.22B. Čistý výnos decreased o 916.03% na -1.33B. Čistá aktiva se decreased o 57.50% na -2.55B a EPS se decreased z -1.26 na -12.56.
W– poměry investora
VýsledovkaRozvahaStav finančních toků
Čtvrtletně
Hrubé rozpětí
27.56%
Čistá zisková marže
-5.33%
Provozní rozpětí
-7.45%
Návratnost investic
-40.36%