IndicesAUS200AUS200

AUS200

AUS200

6857.70 24.40 (0.36%)
Harga mengikut eToro, dalam AUD Pasar terbuka
Berdagang
S
6857.70
B
6860.80
(klik kanan untuk memadamklik kanan untuk mengurus)
AUS200
- +
 
Tiada Data Tersedia
Cari Simbol atau Nama Pengguna
Carta menunjukkan harga JUAL. Semua harga adalah petunjuk dan untuk tujuan maklumat sahaja.