CurrenciesUSD/CHFUSDCHF

USDCHF

USD/CHF

0.89025 0 (0%)
Harga mengikut eToro, dalam CHF Pasar terbuka
Berdagang
S
0.89025
B
0.89039
(klik kanan untuk memadamklik kanan untuk mengurus)
USDCHF
- +
 
Tiada Data Tersedia
Cari Simbol atau Nama Pengguna
Carta menunjukkan harga JUAL. Semua harga adalah petunjuk dan untuk tujuan maklumat sahaja.