Stocks-00241.HK-Alibaba Health Information Tec

00241.HK Alibaba Health Information Tec

2.8357 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Alibaba Health Information Tec met 22.58% en bedroegen 30.60B. Het netto-inkomen increased met 289.35% naar 610.84M. De totale activa decreased met 0.41% naar 17.30B en WPA increased van -0.02 naar 0.05.
00241.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
22.22%
Nettowinstmarge
0.25%
Winstmarge
0.86%
Rendement op investering
0.19%