Stocks-12.HK-Henderson Land Development Co Ltd

12.HK Henderson Land Development Co Ltd

21.12 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Henderson Land Development Co Ltd met 7.90% en bedroegen 25.77B. Het netto-inkomen decreased met 28.87% naar 9.50B. De totale activa decreased met NaN naar 345.15B en WPA decreased van N/A naar 1.91.
12.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
38.89%
Nettowinstmarge
50.34%
Winstmarge
24.65%
Rendement op investering
2.99%