Stocks-AAPL-Apple

AAPL Apple

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Apple met 2.80% en bedroegen 383.29B. Het netto-inkomen decreased met 2.81% naar 97.00B. De totale activa increased met 22.64% naar 62.15B en WPA increased van 6.11 naar 6.13.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering