Stocks-ADP.PA-Groupe ADP

ADP.PA Groupe ADP

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Groupe ADP met 68.82% en bedroegen 4.69B. Het netto-inkomen increased met 339.68% naar 592.00M. De totale activa increased met 16.26% naar 4.86B en WPA increased van -2.50 naar 5.22.
ADP.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.10%
Nettowinstmarge
-10.12%
Winstmarge
19.97%
Rendement op investering
-0.46%