Stocks-AGN.NV-Aegon Ltd

AGN.NV Aegon Ltd

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Aegon Ltd met 245.74% en bedroegen -650.00M. Het netto-inkomen decreased met 247.21% naar -2.50B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar -1.25.
AGN.NVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
1.21%
Winstmarge
-7.23%
Rendement op investering
0.29%