Stocks-AKAM-Akamai Technologies

AKAM Akamai Technologies

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Akamai Technologies met 4.49% en bedroegen 3.62B. Het netto-inkomen decreased met 19.64% naar 523.67M. De totale activa decreased met 3.75% naar 4.36B en WPA decreased van 3.93 naar 3.26.
AKAMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.13%
Nettowinstmarge
16.81%
Winstmarge
18.56%
Rendement op investering
8.00%