Stocks-AMD-Advanced Micro Devices Inc

AMD Advanced Micro Devices Inc

167.88 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Advanced Micro Devices Inc met 3.90% en bedroegen 22.68B. Het netto-inkomen decreased met 35.30% naar 854.00M. De totale activa increased met 2.09% naar 55.89B en WPA decreased van 0.84 naar 0.53.
AMDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.88%
Nettowinstmarge
11.83%
Winstmarge
2.70%
Rendement op investering
18.57%