Stocks-ATCO-A.ST-Atlas Copco AB ser. A

ATCO-A.ST Atlas Copco AB ser. A

149.65 2.15 (1.46%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Atlas Copco AB ser. A met 27.42% en bedroegen 141.33B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 23.48B. De totale activa decreased met NaN naar 80.03B en WPA decreased van N/A naar 4.81.
ATCO-A.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.94%
Nettowinstmarge
16.16%
Winstmarge
21.79%
Rendement op investering
22.80%