Stocks-BAX-Baxter International Inc

BAX Baxter International Inc

39.15 0.04 (0.10%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Baxter International Inc met 18.22% en bedroegen 15.11B. Het netto-inkomen decreased met 286.95% naar -2.42B. De totale activa decreased met NaN naar 5.90B en WPA decreased van 2.53 naar -4.83.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering