Stocks-BDX-Becton Dickinson & Co.

BDX Becton Dickinson & Co.

238.68 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Becton Dickinson & Co. met 2.66% en bedroegen 19.37B. Het netto-inkomen decreased met 6.42% naar 1.53B. De totale activa increased met 1.96% naar 25.80B en WPA decreased van 5.88 naar 4.94.
BDXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.37%
Nettowinstmarge
6.33%
Winstmarge
11.83%
Rendement op investering
2.90%