Stocks-BPOP-Popular Inc

BPOP Popular Inc

76.71 -1.10 (-1.41%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Popular Inc met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 420.89% naar 1.10B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.69 naar N/A.
BPOPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
27.80%
Winstmarge
21.42%
Rendement op investering
11.02%