Stocks-CCI-Crown Castle International

CCI Crown Castle International

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Crown Castle International met 0.07% en bedroegen 6.98B. Het netto-inkomen decreased met 10.33% naar 1.50B. De totale activa decreased met 14.34% naar 6.38B en WPA decreased van 3.86 naar 3.46.
CCIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.91%
Nettowinstmarge
18.96%
Winstmarge
35.61%
Rendement op investering
3.57%