Stocks-CCL-Carnival Corp

CCL Carnival Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/11/2023: increased de inkomsten van Carnival Corp met 77.46% en bedroegen 21.59B. Het netto-inkomen increased met 98.79% naar -74.00M. De totale activa decreased met 2.60% naar 6.88B en WPA increased van -5.16 naar -0.06.
CCLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.73%
Nettowinstmarge
-143.39%
Winstmarge
9.07%
Rendement op investering
-10.56%