Stocks-CNP-Centerpoint Energy Inc

CNP Centerpoint Energy Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Centerpoint Energy Inc met 11.60% en bedroegen 9.32B. Het netto-inkomen increased met 58.23% naar 1.06B. De totale activa increased met 6.66% naar 10.05B en WPA decreased van 2.28 naar 1.59.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering