Stocks-COO-The Cooper Companies Inc

COO The Cooper Companies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/10/2023: increased de inkomsten van The Cooper Companies Inc met 8.61% en bedroegen 3.59B. Het netto-inkomen decreased met 23.74% naar 294.20M. De totale activa increased met 5.24% naar 7.55B en WPA decreased van 7.76 naar 5.91.
COOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
60.44%
Nettowinstmarge
29.60%
Winstmarge
14.84%
Rendement op investering
11.02%