Stocks-CWEN-Clearway Energy Inc

CWEN Clearway Energy Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Clearway Energy Inc met 21.56% en bedroegen 1.19B. Het netto-inkomen increased met 1,513.33% naar 1.06B. De totale activa increased met 22.21% naar 4.03B en WPA increased van 0.44 naar 4.97.
CWENInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.16%
Nettowinstmarge
10.48%
Winstmarge
18.67%
Rendement op investering
1.74%