Stocks-DD-DuPont de Nemours Inc.

DD DuPont de Nemours Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van DuPont de Nemours Inc. met 7.29% en bedroegen 12.07B. Het netto-inkomen decreased met 49.76% naar 533.00M. De totale activa decreased met 8.25% naar 24.73B en WPA decreased van 11.61 naar 0.94.
DDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.10%
Nettowinstmarge
0.22%
Winstmarge
14.23%
Rendement op investering
0.38%