Stocks-DHER.DE-Delivery Hero SE

DHER.DE Delivery Hero SE

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Delivery Hero SE met 46.48% en bedroegen 8.58B. Het netto-inkomen decreased met 171.33% naar -2.98B. De totale activa decreased met 30.94% naar 3.79B en WPA decreased van -4.47 naar -11.21.
DHER.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.96%
Nettowinstmarge
-41.68%
Winstmarge
-12.32%
Rendement op investering
-28.06%