Stocks-DHI-D.R. Horton Inc

DHI D.R. Horton Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van D.R. Horton Inc met 5.92% en bedroegen 35.46B. Het netto-inkomen decreased met 18.66% naar 4.80B. De totale activa increased met 16.94% naar 23.14B en WPA decreased van 16.51 naar 13.82.
DHIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.14%
Nettowinstmarge
13.36%
Winstmarge
17.12%
Rendement op investering
18.52%