Stocks-DKS-Dicks Sporting Goods Inc

DKS Dicks Sporting Goods Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Dicks Sporting Goods Inc met 0.61% en bedroegen 12.37B. Het netto-inkomen decreased met 31.37% naar 1.04B. De totale activa increased met 20.13% naar 2.52B en WPA decreased van 13.87 naar 10.78.
DKSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.42%
Nettowinstmarge
7.43%
Winstmarge
10.62%
Rendement op investering
14.74%