Stocks-DNUT-Krispy Kreme Inc.

DNUT Krispy Kreme Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Krispy Kreme Inc. met 10.51% en bedroegen 1.53B. Het netto-inkomen increased met 40.88% naar -8.78M. De totale activa decreased met 2.71% naar 1.30B en WPA increased van -0.17 naar -0.09.
DNUTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.95%
Nettowinstmarge
-3.14%
Winstmarge
1.80%
Rendement op investering
-1.61%