Stocks-DQ-Daqo New Energy Corp-ADR

DQ Daqo New Energy Corp-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Daqo New Energy Corp-ADR met 174.50% en bedroegen 4.61B. Het netto-inkomen increased met 188.92% naar 2.52B. De totale activa increased met 148.76% naar 6.64B en WPA increased van 9.85 naar 23.86.
DQInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
55.73%
Nettowinstmarge
27.83%
Winstmarge
47.28%
Rendement op investering
22.75%