Stocks-EHC-Encompass Health Corp

EHC Encompass Health Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Encompass Health Corp met 15.09% en bedroegen 4.35B. Het netto-inkomen decreased met 32.24% naar 350.70M. De totale activa decreased met 22.39% naar 1.86B en WPA decreased van 4.11 naar 2.70.
EHCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.46%
Nettowinstmarge
6.80%
Winstmarge
15.38%
Rendement op investering
6.25%