Stocks-ENI.MI-Eni Energy Company

ENI.MI Eni Energy Company

14.622 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Eni Energy Company met 72.70% en bedroegen 132.24B. Het netto-inkomen increased met 125.87% naar 13.88B. De totale activa increased met 22.60% naar 55.10B en WPA increased van 1.69 naar 3.93.
ENI.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.61%
Nettowinstmarge
-0.33%
Winstmarge
8.49%
Rendement op investering
3.10%