Stocks-ENX.PA-Euronext NV

ENX.PA Euronext NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Euronext NV met 9.62% en bedroegen 1.42B. Het netto-inkomen increased met 6.75% naar 450.60M. De totale activa increased met 8.23% naar 4.04B en WPA decreased van 4.29 naar 4.10.
ENX.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
31.93%
Winstmarge
41.12%
Rendement op investering
9.25%