Stocks-EXC-Exelon Corp

EXC Exelon Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Exelon Corp met 51.41% en bedroegen 19.08B. Het netto-inkomen increased met 12.30% naar 2.05B. De totale activa decreased met NaN naar 24.74B en WPA decreased van N/A naar N/A.
EXCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.94%
Nettowinstmarge
8.59%
Winstmarge
17.32%
Rendement op investering
3.30%