Stocks-FCEL-FuelCell Energy Inc

FCEL FuelCell Energy Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/10/2023: decreased de inkomsten van FuelCell Energy Inc met 5.43% en bedroegen 123.39M. Het netto-inkomen increased met 26.61% naar -108.06M. De totale activa increased met 0.78% naar 760.31M en WPA increased van -0.38 naar -0.26.
FCELInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-8.54%
Nettowinstmarge
-120.08%
Winstmarge
-110.28%
Rendement op investering
-19.55%