Stocks-FLS.CO-FLSmidth & Co. A/S

FLS.CO FLSmidth & Co. A/S

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van FLSmidth & Co. A/S met 10.55% en bedroegen 24.10B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
FLS.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.74%
Nettowinstmarge
2.47%
Winstmarge
2.38%
Rendement op investering
3.77%