Stocks-FOX-Fox Corporation

FOX Fox Corporation

29.52 0.57 (1.97%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Fox Corporation met 6.72% en bedroegen 14.91B. Het netto-inkomen increased met 1.62% naar 1.25B. De totale activa decreased met 7.83% naar 10.66B en WPA decreased van N/A naar N/A.
FOXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.27%
Nettowinstmarge
11.14%
Winstmarge
18.53%
Rendement op investering
7.99%