Stocks-GBF.DE-Bilfinger

GBF.DE Bilfinger

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Bilfinger met 15.39% en bedroegen 4.31B. Het netto-inkomen decreased met 77.24% naar 28.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
GBF.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.27%
Nettowinstmarge
1.76%
Winstmarge
4.81%
Rendement op investering
3.83%