Stocks-GIB-CGI Group

GIB CGI Group

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van CGI Group met 5.26% en bedroegen 10.60B. Het netto-inkomen increased met 5.41% naar 1.21B. De totale activa increased met 16.13% naar 6.15B en WPA increased van 4.72 naar 5.09.
GIBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.13%
Nettowinstmarge
10.74%
Winstmarge
16.13%
Rendement op investering
13.26%