Stocks-HEN3.DE-Henkel AG & Co. KGaA

HEN3.DE Henkel AG & Co. KGaA

71.51 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Henkel AG & Co. KGaA met 11.62% en bedroegen 22.40B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 1.25B. De totale activa decreased met NaN naar 20.16B en WPA decreased van N/A naar 2.94.
HEN3.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.67%
Nettowinstmarge
7.86%
Winstmarge
11.75%
Rendement op investering
7.54%