Stocks-HMSO.L-Hammerson

HMSO.L Hammerson

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Hammerson met 171.56% en bedroegen 29.60M. Het netto-inkomen increased met 59.88% naar -164.20M. De totale activa decreased met 5.81% naar 2.59B en WPA increased van -0.09 naar -0.03.
HMSO.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
77.42%
Nettowinstmarge
-483.43%
Winstmarge
8.93%
Rendement op investering
-14.04%