Stocks-IPGP-Ipg Photonics Corp.

IPGP Ipg Photonics Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ipg Photonics Corp. met 2.14% en bedroegen 1.43B. Het netto-inkomen decreased met 59.98% naar 110.76M. De totale activa decreased met 13.17% naar 2.39B en WPA decreased van 5.16 naar 2.16.
IPGPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.16%
Nettowinstmarge
13.44%
Winstmarge
13.91%
Rendement op investering
6.99%